Strona Główna

Sposób wypełnienia formularza obliczeniowego opłacalności fotowoltaiki


Do prawidłowego określenia zapotrzebowania na instalację fotowoltaiczną potrzebne jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól podzielonych w 5 blokach. Staraliśmy się możliwe najdokładniej obliczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną dlatego formularz jest rozbudowany i rozróżnia 28 możliwych kombinacji kierunku oraz kątu nachylenia dachu zgodnie z tabelą fotowoltaiczną (dla lepszej czytelności w przypadku naciśnięcia wschód/zachód pojawiają się dodatkowe 3 pola) czy wyróżnia różne konsekwencje finansowe w zależności od profilu klienta.
Wartość domyślnych pól można zmieniać. Liczby ułamkowe (np. w stawce za 1kWh) zapisuje się w formie 0.73 (kropka a nie przecinek ze względu na konwencję języków programowania).
Po wypełnieniu danych należy nacisnąć przycisk wyślij. Automatycznie zostaną państwo przeniesieni na stronę z wynikami, gdzie zobaczą państwo 3 warianty symulacji: economy, standard oraz premium.

Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie formularzaW przypadku rolnika kwalfikującego się do programu Agroenergia formularz ponownie poprosi o wypełnienie informacji związanych z dotacją - czy chcą państwo z niej skorzystać czy nie. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk wyślij ponownie po wypełnieniu wskazanych pól. Uwaga tyczy się również osób, które wypełniły formularz bez wypełnienia wszystkich wymaganych pól dla ważności kalkulacji.

Skutki wypełnienia formularza


Wraz z przeniesieniem na stronę zostanie do państwa przesłany mail z podziękowaniem za wypełnienie formularza, w którym mogą państwo zdecydować czy chcą zrezygnować z listy mailingowej EA. W mailu również znajdzie się zapis części kalkulacji (bez wykresów). Dzięki podobaniu danych kontaktowych nasz konsultant podejmie próbę umówienia spotkania. Jednak to państwo decydują czy chcą nawiązać z nami relacje handlowe. Mają państwo prawo nie chcieć, co rozumiemy.
Wasz kontakt może zostać również przekazany do 3 firm fotowoltaicznych gdybyśmy na danym regionie nie posiadali własnych ekip sprzedażowych lub monterskich.
Szczegóły współpracy z nami określa polityka prywatności.
Wypełnienie formularza jest nieodpłatne i można wypełniać go wielokrotnie celem poznania różnych wariantów zakupu PV ( 5 czy 10kW, na dachu czy gruncie itp). To rozwiązanie sprzyja poznaniu od jakiej kwoty opłaca się fotowoltaika dla danego klienta.

*użyte określenie w kalkulatorze realna cena oznacza cenę po odjęciu dotacji i ulgi, jeśli przysługują stronie. Jest to określenie uszyte na potrzeby kalkulacji.

Szacunkowa wielkość instalacji

Punktem wyjścia do obliczenia wielkości instalacji jest bieżące zużycie prądu danej nieruchomości. Potrzebne informację mogą państwo znaleźć na fakturze z zakładu energetycznego. W zależności od wybranego przez państwa sposobu kalkulator wylicza zużycie prądu na podstawie rachunku za prąd albo zużycia energii.
Nasz kalkulator wskazuje domyślną stawkę za 1kWh w wysokości 0.72, którą można zmienić (proszę mieć na uwadze, że konwencje języków programowania wymagają podanie ułamku dziesiętnego nie po przecinku, a po kropce).
Następnie kalkulator produkcji bierze pod uwagę różne profile klienta zgodnie z ustawą o OZE i prosumencie tj. osoba fizyczna lub rolnik <10kW płacą upust w wysokości 20%, osoba fizyczna, rolnik lub przedsiębiorca 30%. Strata jest niwelowana kolejno przez mnożenie bieżącego zużycia energii przez współczynnik: 1.25 (pierwszy próg) oraz 1.35 (drugi próg)*. Proponowany wynik jest dzielony później przez wielkość modułu fotowoltaicznego i pomnożony przez liczbę potrzebnych modułów. Dlatego wychodzą różnice pomiędzy symulacjami w wielkości 0.1~0.3kW.


*zakładamy autokonsumpcję na poziomie 30%; wartość 1,25% or 1,35 bierze się z przekształcenia wzoru.

Dlaczego niektóre moduły mają wielkość 370W a inne 450W? Czym one się różnią

Oznaczenie W wskazuje jaką liczbę Wp powinien wyprodukować moduł fotowoltaiczny w warunkach STC (25 stopni C) przez rok. Co do zasady, moduł o wyższym oznaczeniu jest gabarytowo większy. Wyjątkiem jest gdy porównujemy z sobą moduły innych generacji czy rodzaju produkcji. Polikrystaliczne moduły o tym samym nominale będą większe niż monokrystaliczne. Natomiast moduły bez złączek p-n jak shiengled (Hyundai) czy Quantum (Qcells) mniejsze od HalfCut.

Symulacja okresu spłaty

Formularz obliczeniowy zyskowności fotowoltaiki

wykonuje szereg obliczeń dla różnych profili klienta (przedsiębiorcy, rolnika oraz właściciela domu). Posiada cały szereg udogodnień w postaci wykresu symulacji spłaty dzięki czemu użytkownik może zobaczyć, w którym momencie przetnie się oś kosztu instalacji, z osią wzrostu ceny prądu..

Dlaczego zdecydowano się na taki okres symulacji

To proste, tyle wynosi najcześciej gwarancja na moc modułów fotowoltaicznych.

W jaki sposób dochodzi się do tych obliczeń?

Kalkulator wykonuje blisko 50 działań matematycznych aby wykonać symulację. Każdy rok mnoży przez procent wskazany przez klienta (sceptycznie preferujemy 3%, ale klient może wykonać wiele symulacji i założyć inne wzrosty: 5, 10, 15 i więcej %), a następnie je do siebie dodaje. Jest to działanie karkołomne, ale nasz kalkulator wykonuje je w kilka sekund.

Dlaczego kalkulator nie uwzględnia opłaty za fotowoltaikę

Gdyż ta opłata jest różna od operatorów i taryf oraz stale się zmienia. Wynosi średnio kilkaset złotych rocznie, co oznacza, że płaci się 3-5% obecnego rachunku za prąd. Nie jesteśmy wstanie monitorować wszystkich zmian na rynku.

Symulacja produkcji prądu

Kalkulator na podstawie statystyk średniego nasłonecznienia z miast wojewódzkich wylicza ile wynosi średnia produkcja wg. wzoru: roczne nasłonecznienie * wartość z tabeli PV * moc instalacji * straty z powodu instalacji. Inwestor może sam ocenić czy szacowana wartość jest dla niego odpowiednia czy woli więcej. Przyjmuje się, że średnie straty na inwerterze, kabelkach itp. wynoszą 15%. W naszych symulacjach zakładamy, że produkty premium mają stratę 7%, standard 10%, a economy 15%.

W jaki sposób są niwelowane straty przez kierunek i kąt nachylenia dachu?

Przez zasugerowanie większej instalacji fotowoltaicznej. Kalkulator wylicza sugerowaną moc instalacji biorąc pod uwagę profil klienta i charakterystykę dachu.

W jaki sposób są niwelowane straty przez nasłonecznienie w danym regionie oraz straty na sprzęcie

Nie są niwelowane. Inwestor sam musi podjąć decyzję, czy proponowana wielkość instalacji jest dla niego odpowiednia, czy woli większą. Średnie nasłonecznienie w Polsce wynosi 1000kWh /m2, jest to dobre nasłonecznienie które pozwala fotowoltaice pracować. Jednak mogą zdarzyć się lata bardziej zachmurzone (mniej dochodzi promieni słonecznych, są słabsze), jak również wysoka temp. może osłabić prace fotowoltaiki. Więcej o warunkach pracy fotowoltaiki i czynnikach wpływających na jej pracę na naszej firmowej stronie.

Dlaczego wszystkie wykresy produkcji prądu są do siebie podobne?

Wykresy mają podobny kształt, gdyż zakładamy, że wyprodukowany prąd będzie proporcjonalnie rozdzielony na kolejne mc zgodnie z wieloletnimi statystykami np. styczeń 3% itp. Jednak po najechaniu myszką na dany słupek, można zauważyć, że wartości się od siebie różnią.

Czy kalkulator uwzględnia różnice w cenie w zależności od powierzchni instalacji

Owszem, kalkulator rozróżnia czy instalacja jest wykonywana na blacho-trapezie (1próg), gruncie (3próg), czy na innym materiale (2próg). Różnice w cenie wynikają z ceny systemu montażowego.

Czy zawsze na gruncie jest najdrożej

To zależy od indywidualnych kalkulacji. Dla osoby, która ma dach położony na zachód czy na wschód, często grunt kalkuluje się bardziej. O tym, czy warto montować fotowoltaikę na gruncie napisaliśmy osobny tyturial. Instalacja na gruncie.

W jaki sposób kalkulator wylicza liczbę potrzebnych optymalizatorów dla zniwelowania skutków zaciemnienia modułów?

Dzieli liczbę m2 którą klient wskazał przez powierzchnię modułu fotowoltaicznego. Wynik wskazuje ile trzeba optymalizatorów. Jest to tylko szacunkowa wartość, jednak może klientowi zasugerować jaki jest dodatkowy koszt względem instalacji na gruncie. Do prawidłowego wyliczenia ile potrzeba optymalizatorów potrzebny jest projekt lub chociaż wizualizacja, aby zobaczyć na ile modułów rzucany jest cień. Wystarczy tylko częściowe zasłoniecię modułu, by przestał produkować prąd. Więcej na ten temat w Jak Działą inwerter fotowoltaiczny

Czy wyliczone ceny stanowią ostateczną cenę, jaką klient musi zapłacić?

Nie, jest to tylko szacunkowa wartość. Ostateczna cena wymaga wyliczenia dodatkowych usług, jak np ile metrów rowu należy wykopać aby połączyć moduł z inwerterem; koszt ogromnienia itp. itd.

Jakie macie ceny tych usług

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od zakresu robót. Czasem rezygnujemy z wynagrodzenia jeśli pracę są znikome. Nasza oferta jest konkurencyjna.

Czy można liczyć na jakieś rabaty lub promocję

W obecnej chwili nie posiadamy innych programów wspierających zakup poza programem promotorskim określonym na stronie effectiveadvisor.eu, z którego można skorzystać po wpisaniu kodu promotora w formularzu obliczeniowym.

Symulacja kosztu kredytu

Jak obliczacie wysokość kredytu

Klient samodzielnie podaje wysokości oprocentowania i okres spłaty dzięki czemu może wyliczyć różne warianty spłaty. Stale monitorujemy rynek finansowy ze względu na rozległy charakter firmy, jednak to bank wylicza zdolność finansową i ryzyka związane z wzięciem zobowiązania, nie możemy a priori niczego narzucić.

Czy można wziąć kredyt przez Waszą spółkę, a jak tak w jakich bankach

Tak, nasza usługa jest kompleksowa i obejmuje pozyskanie dotacji, rozliczenie podatków a także doradztwo finansowe. Współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio z kilkoma bankami m.in Alior, Santander, IpBank, które świadczą kredyty na zakup fotowoltaiki na korzystnych warunkach. Nie zamykamy się na klientów, którzy chcą jednak załatwić finansowanie samodzielnie.

Kto będzie wykonywał instalacje fotowoltaiczne? Do kogo trafią nasze dane osobowe? I jak wygląda współpraca?

Instalacje fotowoltaiczne wykonują monterzy Effective Advisor zatrudnieni na umowach o pracę lub kontraktach b2b (technicznie więc osobne firm). Monterzy muszą cechować się odpowiednim doświadczeniem oraz wymaganymi prawem certyfikatami potwierdzającymi go: SEP oraz UDT. Zastrzegamy sobie możliwość odsprzedaży leadów do 3 firm fotowoltaicznych w regionach gdzie nie mamy grup sprzedażowych lub montażowych. Wtedy korzyść z korzystania z naszego kalkulatora jest mniejsza ale dalej klient posiada rozeznanie ile wynosi okres zwrotu, jaka jest produkcja itp, co może być ważne przy podjęciu decyzji. Patrzymy jednak, żeby nabywca również spełniał zbliżone do naszych monterów wymagania. Tym bezplatnyaudyt.pl różni się od innych porównywarek ofert. Pierwszeństwo mają nasze ekipy i firmy z nami współpracujące bezpośrednio. Szczegóły współpracy są określone w polityce prywatności.

Czy mogę poprosić o nie udostępnianie moich danych osobowych lub usunięcie mnie z listy

Owszem, można nas prosić, a nawet tego wymagać od nas ze względu na przepisy prawa.

Jakie skutki ma wysłanie zgłoszenia? Jak wygląda następnie współpraca

Zgłoszenie nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych, w szczególności nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Państwo zyskują w/w informację, które być może inne firmy zapomniały wspomnieć lub nie wyliczyły z innych powodów. Zostają państwo dopisani do naszej listy mailingowej, z której mogą się prawie natychmiast wypisać. Jak również w przypadku zostawienia nr tel/adresu mail zostanie przydzielony konsultant, który będzie chciał się z państwem skontaktować. SPOTKANIE Z NASZYM KONSULTANTEM JEST PŁATNE I KOSZTUJE 100ZŁ Kwotę można odliczyć sobie od wydatków na PV. Kwota jest zbliżona do cen rynkowych korepetycji a taką usługę również świadczymy, gdyż rzetelnie informujemy klienta jak działa instalacja fotowoltaiczna, czym się różnią poszczególne zestawy PV, ponosimy szereg kosztów związanych z przygotowaniem oferty. Jest to wydatek dla osób, które mają rzeczywistą wolę zawarcia umowy, znikomy i rozsądny. Dzięki czemu możemy stale konkurować ceną bez przerzucenia kolejnych wizyt handlowych na klienta. Opłatę wnosi się z góry przez sklep internetowy wskazany na mailu od doradcy.

Kalkulator opłacalności fotowoltaiki jest narzędziem, dzięki któremu możemy nawiązać lepszy pierwszy kontakt z klientem. Osoba myśląca pierwszy raz o instalacji fotowoltaicznej może dowiedzieć się jak kształtują się ceny takiej instalacji w poszczególnych segmentach oraz jak wygląda opłacalność takiego zakup.
Baza wiedzy o fotowoltaice
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom stworzyliśmy serię Bazy wiedzy. dzięki, której można dowiedzieć się do czego służy fotowoltaika, ile wynosi zwrot z podatku fotowoltaika , na ile starcza fotowoltaika.

fotowoltaika z czego się składa

Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku elementów , którego głównymi elementami jest moduł fotowoltaiczny będącymi "sercem instalacji" oraz inwerter "jego rozumem". Sposób działania instalacji fotowoltaicznej został opisany przez nas w kilku krótkich artykułach na stronie firmowej:

Jak działa instalacja fotowoltaiczna

 

Jak działa moduł fotowoltaiczny

 

Jak działa inwerter fotowoltaicznych>

Dostępna jest również 20 stronnicowa prezentacja dla osób które zapiszą się na nasz newsletter przez bazę wiedzy.

lub w stópce.

Uniezależnij się

od podwyżek cen prądu

Nabywając własną instalację fotowoltaiczną jesteś całkowicie niezależny od wzrostu cen prądu wynikającego z inflacji, wzrostu cen EU ETS itp. 

Podnieść wartość

swojej nieruchomości

Obniżenie kosztów użytkowania nieruchomości zwiększa jej atrakcyjność w oczach potencjalnych nabywców. 

Zadbaj o

środowisko naturalne

Produkcja kWp przez fotowoltaikę generuje aż o 20 razy mniej CO2 niż  produkcja w elektrowni węglowej. 

Obniż wysokość

rachunków za prąd

Nabywając instalację fotowoltaiczną na "starych" zasadach płacisz za przesył w wysokości 3-5%  obecnego rachunku. 

Wykorzystaj

dotacje,  ulgi, preferencyjne kredyty

Wykorzystaj dobry moment! Polityka neutralności klimatycznej do 2050r. skutkuje licznymi formami wsparcia dla nabywców ekologicznych źródeł energii!

Rozwijaj

sieć energetyczną

Polsce grozi deficyt energetyczny. Własna instalacja wspiera okoliczny system energetyczny, oferując naturalną alternatywę w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego MY?

Profesjonalna kadra

Naszym zespołem kierują ludzie po studiach związanych z energetyką oraz OZE na AGH, a także o prawniczo-ekonomicznym wykształceniu. Taka mieszanka pozwala na zapewnienie obsługi klienta na najwyższym poziomie.

Doświadczona ekipa

Współpracujemy wyłączenie z monterami posiadającymi doświadczeniu na rynku OZE oraz z pełną gamą uprawnień SEP D + E, UDT OZE. W Naszym składzie znajdziecie również architektów PV oraz doradców technicznych.
/* ]]> */